Fundament

In de kern van het Living Lab 040 staat de ontdekking van de stad waar mens, milieu en kosten met elkaar in balans zijn. Een inclusieve, compacte stad van morgen waar inwoners fijn en betaalbaar kunnen wonen. De stad ontdekken we door te werken met 5 innovatiepijlers. De experimenten in het Living Lab 040 zijn met elkaar verbonden via het hart en kennen een dynamisch karakter.

De bouw van de woningen in het Living Lab 040 is opgedeeld in verschillende fasen. Een fase bestaat uit het vinden van juiste partijen met goede motivatie passend bij de innovatieagenda. Daarna worden R&D-plannen en vervolgens wordt naar de uitvoering gekeken. De eerste Fase met 10-15 woningen loopt nu. In het tweede kwartaal van 2021 gaan we starten met realisatie van de eerste woningen uit deze fase.

Innovatiepijlers

Innovaties staan centraal de komende vijftien jaar. Dan is het handig om een gedegen aanpak te hebben en niet ‘zomaar’ wat te gaan experimenteren. Er wordt in het lab gebruikt gemaakt van innovatiepijlers. Deze zijn net als de maatschappij dynamisch en sluiten aan bij actuele onderwerpen en vraagstukken.

Innovatiepijlers

Welzijn als uitgangspunt
De stad van morgen zet het welzijn van haar inwoners centraal en gaat uit van samen. Daarvoor experimenteren we binnen het Living Lab 040 met innovaties die bijdragen aan onze gezondheid, onze gemoedstand, woongenot en geluk. Een echt thuis voor iedere portemonnee.
Efficient georganiseerd
Wonen in de stad van morgen moet voor iedereen betaalbaar zijn. Dit vergt slimme organisatie en realisatie. Dan hebben we het bijvoorbeeld over Industrieel bouwen. Dat ondersteunt de kwaliteit en de betaalbaarheid. Maar we moeten ook creatief financieren en ons omgeven met slimme op waarde gebaseerde business modellen.
Ruimtelijk aantrekkelijk
In de stad van morgen staan we met elkaar in verbinding. Hier gebruiken we iedere vierkante meter intensief en optimaal. Dit vraagt om een nieuwe manier van ruimtelijke ordening. De manieren waarop we ons verplaatsen zijn efficiënt, slim en duurzaam.
Verantwoording nemend
De stad van morgen biedt een thuis waar we op een bewuste manier omgaan met alles wat de aarde ons biedt. Een stad die niet neemt, maar geeft. We reduceren het materiaalgebruik, reduceren CO2. We gebruiken hernieuwbare energiebronnen, werken aan circulaire oplossingen. We delen wat we niet perse nodig hebben en afval bestaat niet meer.
Wendbaarheid als kracht
De stad van morgen is adaptief. Afhankelijk van behoeften van haar inwoners kan zij transformeren. De stad speelt in op het klimaat. Zij zorgt ervoor dat de leefbaarheid altijd hoog is.