Fundament

In de hart van het Living Lab 040 staat de ontdekking van de stad van morgen waar mens en milieu met elkaar in balans zijn. Een inclusieve, compacte stad waar inwoners fijn en betaalbaar kunnen wonen.

Hoe deze stad eruit kan komen te zien, dat weten we nog niet. Om de weg te vinden in oplossingen, hebben we vijf innovatiepijlers benoemd, die ons samen kompas vormen. De experimenten in het Living Lab 040 worden zowel bottum-up, ontstaan vanuit een goed idee, als van bovenaf, voortkomend uit een visie, in het LAB beproefd.

Innovatiepijlers

Hier staat innovatie, leren en kennis delen de komende vijftien jaar centraal. Dan is het handig om een gedegen aanpak te hebben en niet ‘zomaar’ wat te gaan experimenteren. Er wordt in het lab gebruikt gemaakt van innovatiepijlers. Deze zijn net als de maatschappij dynamisch en sluiten aan bij actuele onderwerpen en vraagstukken.

Innovatiepijlers

Welzijn als uitgangspunt
De stad van morgen zet het welzijn van haar inwoners centraal en gaat uit van samen. Daarvoor experimenteren we binnen het Living Lab 040 met innovaties die bijdragen aan onze gezondheid, onze gemoedstand, woongenot en geluk. Een echt thuis voor iedere portemonnee.
Efficient georganiseerd
Wonen in de stad van morgen moet voor iedereen betaalbaar zijn. Dit vergt slimme organisatie en realisatie. Dan hebben we het bijvoorbeeld over Industrieel bouwen. Dat ondersteunt de kwaliteit en de betaalbaarheid. Maar we moeten ook creatief financieren en ons omgeven met slimme op waarde gebaseerde business modellen.
Ruimtelijk aantrekkelijk
In de stad van morgen staan we met elkaar in verbinding. Hier gebruiken we iedere vierkante meter intensief en optimaal. Dit vraagt om een nieuwe manier van ruimtelijke ordening. De manieren waarop we ons verplaatsen zijn efficiënt, slim en duurzaam.
Verantwoording nemend
De stad van morgen biedt een thuis waar we op een bewuste manier omgaan met alles wat de aarde ons biedt. Een stad die niet neemt, maar geeft. We reduceren het materiaalgebruik, reduceren CO2. We gebruiken hernieuwbare energiebronnen, werken aan circulaire oplossingen. We delen wat we niet perse nodig hebben en afval bestaat niet meer.
Wendbaarheid als kracht
De stad van morgen is adaptief. Afhankelijk van behoeften van haar inwoners kan zij transformeren. De stad speelt in op het klimaat. Zij zorgt ervoor dat de leefbaarheid altijd hoog is.