Living LAB 040

CurioCity for future living

De wereld is hard aan het veranderen. Wonen en leven in de stad komt hierdoor onder hoge druk te staan. Het is daarom hoog tijd om nieuwe woon- en leefconcepten te ontwikkelen. Samen kunnen we de stad van morgen opnieuw uitvinden. Hoe ziet deze eruit? Ontdek en ervaar het met ons in het Living LAB 040.   

Het Living LAB 040 is een echt levend LAB. Het wordt fysiek gerealiseerd 8500m2 met 119 experimentele woningen in een net zo experimenteel gebied. Hier hebben we de ruimte om te innoveren, experimenteren en demonstreren. Hier werken we los van bestaande paden en denkkaders aan baanbrekende innovaties die fijn wonen en leven mogelijk maken. Fijne steden maken we niet alleen. Deze creëren we samen met de inwoners, bedrijven, de gemeenten en kennisinstellingen. De eerste woningen zijn gerealiseerd, onderzoeken in volle gang en de eerste mensen wonen inmiddels in het LAB.

Waarom een Living LAB?

De reden waarom is simpel, de opgave waar we voor staan complex:
1. We leven in een polycrisis, waardoor de schreeuw voor disruptieve oplossingen nog nooit zo groot is geweest als vandaag.
2. Voor innovatie is lef nodig, moet je risico durven nemen en bestaande kaders los durven en kunnen laten. Deze kans wordt niet          geboden in projecten waar tijd, planning en budget overheersen.
3. We kunnen het niet alleen! We hebben elkaar nodig om slimme oplossingen te bedenken en samen te versnellen.

Bewust het roer om

Alleen zo komen we samen tot een doorbraak. Dit is hard nodig om de noodzakelijk grote (maatschappelijke) opgaven waar we voor staan op te lossen. Omdat ook wij de antwoorden nog niet hebben, werken we in het LAB aan de hand van 5 innovatiepijlers die voortkomen uit droom voor de stad van morgen. Want denken wij aan de stad van morgen, dan zien wij een stad waar mensen weer met elkaar en de natuur in verbinding staan. Hier is het een genot om te wonen en verblijven, met een thuis voor iedere portemonnee. Een stad die positief bijdraagt aan onze gezondheid, met veel groen en blauw. Compact, met intens en duurzaam gebruik van de beschikbare vierkante meters, adaptief en wendbaar.

Deel jij onze ambities en zoek jij een plek om te innoveren en exposeren?

De co-creatie in het Living LAB 040 is een groot avontuur. En iedereen die aan onze missie wil bijdragen, is welkom om mee te doen! Dus heb jij een disruptief idee? Een woonconcept, product of dienst? Wil je een innoveren en een nieuw product, dienst of concept ontwikkelen en toetsen? Heb je een innovatie die het verdient om een podium te krijgen? Waarmee we op grote schaal impact kunnen maken? Deel deze dan met ons! Zie voor meer informatie hoe jij je kunt aansluiten en onze partners de pagina ‘Experimenten en expo’.