Missie

Waarom is het welzijn van inwoners niet de beslissende factor achter iedere keuze in gebieds- en woningbouw ontwikkeling? Waarom ontwerpen we oplossingen voor de grootschalige maatschappelijke transities, zonder daar mensen bij te betrekken? Is het niet gek dat er miljarden worden geïnvesteerd in het verzwaren van het energienet, terwijl er betaalbare oplossingen voor de burger achter de meterkast mogelijk zijn?

Dit zijn slechts enkele mysteries waar we in het Living LAB 040 aan werken. Dingen waarover wij ons verwonderen, maar wij de antwoorden nog niet op weten. Door het ontrafelen van mysteries die het wonen en leven in de stad raken, proberen we disruptieve oplossingen te vinden voor de stad van morgen. Waar verwonder jij je over?

Co-creatie is onze kracht.
Het ontrafelen doen we door betrokken creatieve mensen en partijen bij elkaar te brengen. Experimenten uit te voeren, onderzoeken te initiëren, ontmoeting en gesprek te faciliteren. Samen durven we de moeilijke vragen te stellen en komen te tot disruptieve en impactvolle antwoorden en oplossingen voor de stad van morgen.

Onze missie
Het is onze missie om steden te ontwikkelen waarin het welzijn van mensen centraal staat. Waar we verantwoording nemen en bewust omgaan met alles wat de aarde ons biedt. Een stad die efficiënt is georganiseerd en daardoor betaalbaar is en geen vervuiling kent. Een stad die wendbaar is en ook nog aantrekkelijk om in te wonen, voor iedereen. Deel jij deze missie? Sluit je dan aan bij het netwerk van veranderaars!

Innovatiepijlers
Hoe de stad van morgen eruit zal komen te zien, dat weten we vandaag nog niet. En dat is het leuke! We staan samen aan het roer om deze met elkaar te ontdekken! We springen in het diepe en hebben daarbij vijf innovatiepijlers benoemd, die samen ons kompas vormen. Deze innovatiepijlers zijn net als de maatschappij dynamisch en sluiten aan bij actuele onderwerpen en vraagstukken. Alle innovaties die in het Living LAB 040 een plek krijgen, creëren waarde op een of meerdere van deze pijlers.

Innovatiepijlers

Welzijn als uitgangspunt
De stad van morgen zet het welzijn van haar inwoners centraal en gaat uit van samen. Daarvoor experimenteren we binnen het Living Lab 040 met innovaties die bijdragen aan onze gezondheid, onze gemoedstand, woongenot en geluk. Een echt thuis voor iedere portemonnee.
Efficient georganiseerd
Wonen in de stad van morgen moet voor iedereen betaalbaar zijn. Dit vergt slimme organisatie en realisatie. Dan hebben we het bijvoorbeeld over Industrieel bouwen. Dat ondersteunt de kwaliteit en de betaalbaarheid. Maar we moeten ook creatief financieren en ons omgeven met slimme op waarde gebaseerde business modellen.
Ruimtelijk aantrekkelijk
In de stad van morgen staan we met elkaar in verbinding. Hier gebruiken we iedere vierkante meter intensief en optimaal. Dit vraagt om een nieuwe manier van ruimtelijke ordening. De manieren waarop we ons verplaatsen zijn efficiënt, slim en duurzaam.
Verantwoording nemend
De stad van morgen biedt een thuis waar we op een bewuste manier omgaan met alles wat de aarde ons biedt. Een stad die niet neemt, maar geeft. We reduceren het materiaalgebruik, reduceren CO2. We gebruiken hernieuwbare energiebronnen, werken aan circulaire oplossingen. We delen wat we niet perse nodig hebben en afval bestaat niet meer.
Wendbaarheid als kracht
De stad van morgen is adaptief. Afhankelijk van behoeften van haar inwoners kan zij transformeren. De stad speelt in op het klimaat. Zij zorgt ervoor dat de leefbaarheid altijd hoog is.