Avontuurlijk Wonen

In het Living LAB 040 werken we samen met de markt, gemeente, kennisinstellingen en burgers aan het ontrafelen van mysteries. Inwoners van de stad die actief mee willen doen aan het experiment, kunnen aan te sluiten bij de BurgerDenktank.

De burgerdenktank
De stad is van ons allemaal. Met de burgerdenktank slaan we een brug tussen inwoners en professionals. Inwoners kunnen vanuit de denktank ideeën inbrengen, mee denken, vragen stellen, reflecteren, uitdagen, disruptieve en concrete voorstellen doen én zelf echt mee experimenteren.

De fysieke plek
In totaal worden er in het Living LAB 040 119 experimentele woningen gerealiseerd. Dit zijn compacte en experimentele woningen met een omvang van 25-90m2. Ze worden gerealiseerd in een dynamisch gebied dat afhankelijk van de experimenten continu in beweging is. Het Living Lab sluit goed aan bij de vraag naar betaalbare woningen. De bewoners worden betrokken bij de experimenten waarmee we samen de kennis opdoen.

Wonen in het LAB?
Door te wonen in het LAB, wordt het ook jouw eigen woon-avontuur. Want als je woont in het Living LAB 040, dan word je echt onderdeel van het experiment. Je gaat wonen in een dynamisch gebied, ervaart de innovatie en denkt mee in wat werkt en wat niet vanuit jouw persoonlijke ervaring. Zo bouw je actief mee aan de stad van morgen.

Selectieproces bewoners
Omdat we aan een maximum aantal woningen zijn gebonden en rondom iedere woning een onderzoeksagenda zit, is er een speciaal selectieproces opgetuigd. Dit gaat uit van actieve deelname aan de burgerdenktank en een match tussen experiment en bewoner. Meer informatie? Lees hier meer over het selectieproces.

 

Veelgestelde vragen

Hoe gaat het wonen in het Living Lab 040 eruitzien?

Wonen in het Living LAB 040, betekent dat je gaat wonen in een experimentele omgeving. Het wordt een dynamische omgeving, die gedurende 15 jaar zal veranderen.  Hier vind je gelijkgestemden die samen met jou de stad van morgen willen ontdekken.  Jouw creativiteit en nieuwsgierigheid maken jouw nieuwe thuis en geven het samen met de woonomgeving een unieke identiteit.

Het Living LAB 040 is een tijdelijke woonwijk. Het wonen in het Living LAB 040 is daarom ook van tijdelijke aard. Hoe lang je hier kunt wonen is mede afhankelijk van de verschillende experimenten, maar nooit langer dan de looptijd van het project. Dit is 15 jaar.

Hoe komen de woningen en de omgeving er precies uit te zien?

Dat weten we nog precies en dat is ook het leuke. Dat gaan we samen ontdekken. Het is tenslotte een experimenteerruimte. Wel weten we dat we op zoek zijn naar hoe je betaalbaar en fijn kunt wonen in een verdichte stad. Dat proberen we uit met vernieuwende woonconcepten, die we gaandeweg verbeteren, aanpassen of misschien wel verplaatsen of vervangen.

De eerste woningen worden binnenkort gerealiseerd. In iedere fase krijgt het Living LAB 040 een nieuw gezicht. In een paar jaar zal het LAB zich volledig vullen.

Is wonen hier betaalbaar?

Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten. We streven ernaar om minimaal zeventig procent van de woningen onder de sociale huurgrens te realiseren. Dit willen we bereiken door slimmere processen vorm te geven en te werken met modulaire oplossingen. Ook kijken we naar nieuwe financierings- en verdienmodellen. We gaan bijvoorbeeld ook onderzoeken hoe we woon- en leeflasten zo laag mogelijk kunnen houden. Denk aan woonlasten zoals energie, maar ook ruildiensten en delen staan hierbij centraal.

Hoe kan ik me inschrijven?

Als je graag in het Living Lab 040 wilt wonen en met ons de stad van morgen wilt ontdekken, dan kun je je aanmelden via de contactbutton. Wij noteren je dan op de lijst van geïnteresseerden en zullen je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Ieder jaar organiseren we verschillende informatieavonden, waar we de mensen op de lijst voor uitnodigen. Als je na een informatieavond het wonen in het Living LAB 040 ziet zitten, kun je jouw interesse en motivatie kenbaar maken bij ons. Je wordt daarna uitgenodigd om deel te nemen aan de denktank.

In de denktank worden alle woningen en de daarbij horende experimenten gepresenteerd. Mensen in de denktank, kunnen hun interesse kenbaar maken, als er een woning en experiment langs komt, waar zij wel in willen wonen. Er start dan een matchmaking tussen woning, experiment en bewoner. Meer informatie is binnenkort te vinden in de informatiefolder.

Een beetje geduld is wel noodzakelijk, omdat we nog volop in ontwikkeling zijn. Heb je ondertussen inspirerende ideeën waarmee geëxperimenteerd kan worden.

Wat gebeurt er na vijftien jaar?

De looptijd van het project is vijftien jaar. Living Lab 040 is te gast in het landschap. Voor het einde van de looptijd wordt besloten wat er gebeurt met de objecten die in het gebied zijn gerealiseerd.