Lessons Learned

In het Living LAB 040 voeren we allerlei verschillende onderzoeken uit.
Een greep uit deze onderzoeken en de daarbij horende Lessons Learned vind je hier.

Compact en fijn wonen in de stad van morgen
In de verdichtingsopgave lijkt compact wonen hét tovermiddel. Maar is het domweg verkleinen van woonoppervlak een niet wat te rechtlijnige gedachte? De leefbaarheid moet immers voorop staan. Welke nieuwe woonbehoeften ontstaan bij een kleiner woonoppervlak? Waarschijnlijk met juist meer vraag naar collectieve en gedeelde ruimte. Dat vraagt om eigenaarschap, om verantwoordelijkheidsbesef en om het genereren van sociale interactie. Binnen het LAB voerden we ontwerpend onderzoek uit op zoek naar spelregels voor de compacte vitale stad van morgen. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door bijdrage vanuit het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie.
Lees hier een uitgebreide toelichting van het onderzoek Compact en fijn wonen in de stad van morgen.

Ontwerpen met een bewonersgerichte energiestrategie
Zonder aardgas gebruiken we steeds meer stroom. Bovendien wekken we op daken steeds meer energie op. Omdat we op elk moment stroom willen kunnen afnemen en leveren, ontstaat er ‘file’ op het energienetwerk. Dit moet daarom worden verzwaard, wat tijd, geld, ruimte en overlast kost. In het LAB vroegen we ons af of dat niet anders kan. We onderzochten met onze partners en met steun van het ‘Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie’, alternatieven die financieel, sociaal en ruimtelijk aantrekkelijker zijn.
Dit onderzoek is ook mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie.
Lees meer over het onderzoek Ontwerpen met een bewonersgerichte energiestrategie.